คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

https://www.pbru.ac.th/pbru/wp-content/uploads/2020/04/คำสั่ง-แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์-ประจำเดือน-พฤษภาคม-2563