หนังสือที่ระลึกงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีพ.ศ. 2566