processing...งานนเดิน-วิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2565 “วิ่งข้ามทุ่ง มุ่งเขาแด่น”

ปิดระบบรับสมัครออนไลน์แล้ว

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะการสมัคร ได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะ" คลิ้ก
การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้รับการโอนเงินและสถานะขึ้นว่า "สำเร็จ"