ค้นหา Username/Password
คู่มือการเข้าใช้งาน
1. LAN Administrator Manual TH
2. LAN User Manual TH
3. LAN User Manual EN
4. Placement test LAN
5. Quick Start Speexx Lan
6. โปรแกรม Team Viewer สำหรับ remote  

          for MAC          for Windows
 
วีดีโอแนะนำการใช้งาน
1. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Login 2. ขั้นตอนการเข้าทำแบบทดสอบ Speexx Online Test
3. ขั้นตอนการเข้าทำแบบฝึกหัด 4. ศูนย์ธุรกิจ
5. ศูนย์ฝึกไวยากรณ์ 6. ศูนย์ฝึกการออกเสียง
7. การใช้งาน Community 8. วิดีโอ
9. วิดีโอการฝึกคำศัพท์บนสมาร์ทโฟน 10. วีดีโอแนะนำการ reset password
 
Download โปรแกรมสำหรับติดตั้ง
สำหรับ ADMIN >>> dpLMSAdmin
สำหรับ Client > >> dpLMSPlayer
คู่มือ >> สำหรับการติดตั้ง dpLMSPlayer สำหรับผู้เรียน
สำหรับ Designer >>IntelliPlanDesigner
 
 
   
ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี