สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า

          ด้วยความห่วงใยจากสภาคณาจารยฯ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ อ.ประเสริฐ แก้วศรีนวย อาจารย์จากคณะพยาบาล ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงไม่รุนแรงจากวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า

 • ผลข้างเคียงวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่พบได้บ่อย : มีอาการปวดบวมแดงหรือคันบริเวณที่ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้าเกิดความอ่อนเพลีย มีไข้ คลื่นไส้ ปวดศีรษะ และอาจปวดกล้ามเนื้อจนถึงปวดข้ออาการเหล่านี้พบได้ประมาณ 1 ใน 10 ของผู้รับวัคซีน

 • ผลข้างเคียงวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่พบได้ค่อนข้างบ่อย : เป็นไข้หวัดใหญ่ร่วมกับอาเจียนอาการเหล่านี้พบได้ประมาณ 1 ใน 100 ของผู้รับวัคซีน

 • ผลข้างเคียงวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่พบได้น้อย : มีอาการปวดท้อง เกิดผื่นคันและเวียนศีรษะ อาการเหล่านี้พบได้ประมาณ 1 ใน 1000 ของผู้รับวัคซีน

การปฏิบัติตัวหากเกิดผลข้างเคียงไม่รุนแรงจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

 • หากมีอาการคันบวมปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้นำผ้าชุบน้ำเย็นประคบเพื่อบรรเทาอาการ
  หากมีอาการไข้อ่อนเพลียพยายามดื่มน้ำให้มาก ๆ ประกอบกับพักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานยาลดไข้ตามปกติ เช่น พาราเซตามอล เป็นต้น
  กรณีทานยาพักผ่อน หรือดูแลตนเองในระดับเบื้องต้นแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ควรเข้าพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรับคำแนะนำ

ผลข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า

 • อาการแพ้รุนแรง : เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ได้แก่ หายใจมีเสียงหวีด เป็นลมหมดสติ คลื่นไส้อาเจียน เป็นผื่นลมพิษ มีอาการหอบเหนื่อย และอุจจาระร่วง

 • ผลข้างเคียงในระดับรุนแรง : เมื่อรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแล้วเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน พูดไม่ชัดปากเบี้ยว ตามัว แขนขาชาและอ่อนแรง หอบเหนื่อย ชัก ปวดท้องรุนแรง ขาเกิดอาการบวมแดงหรือซีดเย็น

การปฏิบัติตัวหากเกิดผลข้างเคียงรุนแรงจากวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

 • หากมีอาการแพ้มักจะเกิดขึ้นภายใน 30 นาทีหลังจากรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ในสถานพยาบาลที่ฉีด หากมีอาการดังกล่าวให้รีบบอกแพทย์ทันที ถ้าอยู่นอกสถานพยาบาลให้โทรสายด่วน 1669 หรือติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน

  กรณีผลข้างเคียงเป็นลิ่มเลือดอุดตันจะพบอาการนี้ได้หลังรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าไปประมาณ 4 วันถึง 4 สัปดาห์ถือเป็นอาการที่อันตรายต้องเข้าพบแพทย์โดยด่วนโดยให้เลือกโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1669 เช่นกัน

ทำไมผลข้างเคียงของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าถึงเกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวมากกว่า
เนื่องจากร่างกายของคนช่วงวัยหนุ่มสาวนั้นแข็งแรงกว่าผู้สูงอายุ เมื่อรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข้าไปร่างกายจะกระตุ้นได้ดีและรวดเร็วกว่าจึงทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมา และอาการที่หนักเบาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคล

          ผลข้างเคียงเป็นสัญญาณของการสร้างภูมิคุ้มกัน ส่วนมากจะพบอาการที่ไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามหลังฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้าแล้วควรเฝ้าดูอาการตนเองหรือผู้ที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดประมาณ 30 วัน

 เอกสารอ้างอิง

1. กรมควบคุมโรค : แนวทางการดำเนินงานและการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด 19

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) : Possible Side Effects After Getting a COVID-19 Vaccin

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru