สภาคณาจารย์

วิสัยทัศน์

"ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันแนวทางสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาคม"

Shape
Shape
Shape

ข่าวสภาคณาจารย์และข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

.

News

ข่าวสภาคณาจารย์

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 6/2566

      การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2566 วันที่  6 ตุลาคม  2566 เวลา 10.00น. ณ เอกศักดิ์บ

Read More »

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 5/2566

      การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566 วันที่  1 กันยายน  2566 เวลา 10.00น. ณ เอกศักดิ์

Read More »

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 4/2566

      การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566 วันที่  4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้อองประชุ

Read More »

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 3/2566

      การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่  7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องเอกศัก

Read More »

การประชุมทิศทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2-2566

      กการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัติและแนวความคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทร

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

Complaint to Faculty Senate

แจ้งเรื่องร้องเรียนกับ ประธานสภาคณาจารย์

วีดีทัศน์แนะนำ

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru