สภาคณาจารย์

วิสัยทัศน์

"ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันแนวทางสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาคม"

Shape
Shape
Shape

ข่าวสภาคณาจารย์และข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

.

News

ข่าวสภาคณาจารย์

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/2563

          การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2563 วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้

Read More »

สภาคณาจารย์ฯร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.09 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เ

Read More »
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2563

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2563

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2563 วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 444 (ชั้น 4)

Read More »

สภาคณาจารย์ฯร่วมพิธีถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว

Read More »

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2563

          การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 6/2563 วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมแก้ว

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

Complaint to Faculty Senate

แจ้งเรื่องร้องเรียนกับ ประธานสภาคณาจารย์

วีดีทัศน์แนะนำ

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru