สภาคณาจารย์

วิสัยทัศน์

"ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันแนวทางสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาคม"

Shape
Shape
Shape

ข่าวสภาคณาจารย์และข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

.

News

ข่าวสภาคณาจารย์

ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิดแอสตร้าเซนเนก้า

          ด้วยความห่วงใยจากสภาคณาจารยฯ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ อ.ประเสริฐ แก้วศรีนวย อาจารย์จากคณะพยาบาล ช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงไม่

Read More »

สภาคณาจารย์ทำประชาพิจารณ์ปรับโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมพนักงานมหาวิ

Read More »

สภาคณาจารย์ฯ ขอเชิญร่วมฟังการประชาพิจารณการปรับโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการประชาพิจารณ์การปรับโครงสร้างค่าจ้างและส

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

Complaint to Faculty Senate

แจ้งเรื่องร้องเรียนกับ ประธานสภาคณาจารย์

วีดีทัศน์แนะนำ

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru