สภาคณาจารย์

วิสัยทัศน์

"ร่วมสร้าง สนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันแนวทางสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาคม"

Shape
Shape
Shape

ข่าวสภาคณาจารย์และข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

.

News

ข่าวสภาคณาจารย์

สภาคณาจารย์ทำประชาพิจารณ์ปรับโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมพนักงานมหาวิ

Read More »

สภาคณาจารย์ฯ ขอเชิญร่วมฟังการประชาพิจารณการปรับโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

          สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังการประชาพิจารณ์การปรับโครงสร้างค่าจ้างและส

Read More »

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2/2564 วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิ

Read More »

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2564

          การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1/2564 วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร

Read More »

สภาคณาจารย์ฯ ร่วมประชุม ทปสท. สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 ณ มรภ.ภูเก็ต

          “ในระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต สภาคณาจ

Read More »

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย

Complaint to Faculty Senate

แจ้งเรื่องร้องเรียนกับ ประธานสภาคณาจารย์

วีดีทัศน์แนะนำ

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru