สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.เชียงใหม่

344761248_820479353076429_8964334965404604413_n

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

            วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ภายใต้โครงการศึกษาดูงานการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำมาพัฒนางานด้านสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru