สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 1/2566

LINE_ALBUM_14112019_๒๓๐๕๑๒_40

      การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า 

     ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประชุมครั้งแรก หลังจากที่ได้คณะกรรมการชุดใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบงานจากคณะกรรมการชุดเก่า เพื่อมาสานต่องานเดิมที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดย ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการทุกๆท่าน เพื่อการดำเนินการในอนาคตต่อไป 

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
#สภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

      การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า 

     ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประชุมครั้งแรก หลังจากที่ได้คณะกรรมการชุดใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบงานจากคณะกรรมการชุดเก่า เพื่อมาสานต่องานเดิมที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดย ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการทุกๆท่าน เพื่อการดำเนินการในอนาคตต่อไป 

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
#สภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

      การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมต้นหว้า 

     ในการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดประชุมครั้งแรก หลังจากที่ได้คณะกรรมการชุดใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบงานจากคณะกรรมการชุดเก่า เพื่อมาสานต่องานเดิมที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดย ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

   ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับคณะกรรมการทุกๆท่าน เพื่อการดำเนินการในอนาคตต่อไป 

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
#สภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru