สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Faculty Senate of Phetchaburi Rajabhat University

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 2/2566

LINE_ALBUM_ประชุมครั้งที่22566_๒๓๐๖๐๒_47

      การประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566
วันที่  2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00น. ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล

        ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการติดตามการประกวด Logo ของสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ได้จัดทำร่างแบบการประชาสัมพันธ์เข้าที่ประชุมหารือ อีกทั้งยังมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 ปี ของสภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ชุดปัจจุบัน ซึ่งจะได้มีแผนในการดำเนินงานไปอย่างเป็นระบบต่อไป

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
#สภาคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ติดต่อ (Contact Us)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่อยู่

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าสำราญ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ช่องทางการติดต่อ

E-Mail : senate@mail.pbru.ac.th
Facebook : senate.pbru