กิจกรรมพัฒนานักเรียน

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

 

032-708623

เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ

กิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมการประกวดของนักเรียน

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมทัศนศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 “ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31
“ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" 8-10 ธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" 8-10 ธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" 8-10 ธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" 8-10 ธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" 8-10 ธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" 8-10 ธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" 8-10 ธันวาคม 2562
การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 "ต้นกล้าราชพฤกษ์เกมส์" 8-10 ธันวาคม 2562

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี

งานวิชาการ

งานวิชาการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานด้านวิชาการ

 ดาวน์โหลดการนำเสนองานวิชาการ

คนเก่งสาธิต

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มพลังงาน เคมี เเละวัสดุชีวภาพ ในงาน  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102–104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2020" (I-New Gen Award 2020)
รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2020" (I-New Gen Award 2020)
รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "Thailand New Gen Inventors Award 2020" (I-New Gen Award 2020)

ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000