หน้าแรกโรงเรียนสาธิตฯ

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

 

032-708623

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสาธิตฯ

รางวัลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
19 พฤษภาคม 2020

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)

032-708623 เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ นักเรียนโรงเรียนสาธิต […]
On Flight

ประกาศโรงเรียนสาธิต

pbru_logo

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการจัดการและอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุรี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเ

Activity

กิจกรรมโรงเรียนสาธิต

ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000