ติดต่อเรา

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

 

032-708623

เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ

ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่ 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ :
032-708623
email : satit.pbru@gmail.com

เว็บไซต์ :
https://www.pbru.ac.th/pbru/satit

Facebook
: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000