สำหรับนักเรียน

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

 

032-708623

เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ

ตารางเรียน โรงเรียนสาธิตฯ

ตารางเรียน โรงเรียนสาธิตฯ

— รอข้อมูล —

แบบฟอร์มเอกสาร โรงเรียนสาธิตฯ

แบบฟอร์มเอกสาร โรงเรียนสาธิตฯ

— รอข้อมูล —

ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000