จำนวนผู้ชม : 45

 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Phetchaburi Rajabhat University Demonstration School

 

032-708623

เบอร์โทรโรงเรียนสาธิตฯ

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มพลังงาน เคมี เเละวัสดุชีวภาพ ในงาน  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) วันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Event Hall 102–104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000