การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่  https://reg.pbru.ac.th/registrar/apphome.asp 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
โทร : 0-3270-8629