การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้สนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่  http://admission.pbru.ac.th/entrance ที่หัวข้อ “สมัครเข้าศึกษา”

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
โทร : 0-3270-8629