รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยราคากลาง

แบบเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ชั้น ๒-๓ ในอาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน

Read More »