รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

  • All
  • .การเปิดเผยราคากลาง
  • .ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ( จำนวน ๕ รายการ)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อรถบริการรับ-ส่ง ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คัน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน