รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

  • All
  • .การเปิดเผยราคากลาง
  • .ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงชิ้นงานแบบ ๔ แกนควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ เครื่อง

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิต จำนวน ๑ ชุด

การเปิดเผยราคากลางชุดฝึกทักษะการดูแลแผล จำนวน ๑ ชุด

ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกทักษะการดูแลแผล จำนวน ๑ ชุด

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและจําลองการทํางานของระบบยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อรองรับการจัดการรถไฟฟ้าแห่งอนาคต จํานวน ๑ ชุด