รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

  • All
  • .การเปิดเผยราคากลาง
  • .ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน ๒,๕๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมด้านปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างตัดชุดครุยวิทยะฐานะ จำนวน 2,500 ชุด)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน