รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

  • All
  • .การเปิดเผยราคากลาง
  • .ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  • รายงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ งาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมฯ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนฯ จำนวน ๑ ชุด

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมฯ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อชุดนวัตกรรมเพื่อผลิตวิศวกรสังคมฯ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน ๑ งาน

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน