ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าว

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

Read More »
ข่าวสื่อสารองค์กร

กองพัฒนานักศึกษาเตรียมจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีฯ ให้กับนักศึกษา ภายใต้การดำเนินงานเรื่องคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ

Read More »