ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ข่าว

ข่าวสื่อสารองค์กร

นักวิจัย มรภ.ภูมิภาคตะวันตก ร่วมทำงานวิจัย “การท่องเที่ยวเพื่อการกิน ดื่ม อาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ ตามวิถีชุมชนเกษตรบนความหลากหลายเชิงพื้นที่ของภูมิภาคตะวันตก”

Read More »