บริการสำหรับนักศึกษา

บริการสำหรับนักศึกษา

ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลด้านการศึกษาดังต่อไปนี้

ห้องสมุดออนไลน์

PBRU MAIL

ร้องเรียน

ปรึกษา / แจ้งปัญหาการใช้งาน

ด้านระบบสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
http://ict.pbru.ac.th/
Tel 032-708601
ด้านการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
http://acad.pbru.ac.th/acad58/index.php
Tel 032-708607
ด้านกิจกรรม/ทุน/กยศ.
กองพัฒนานักศึกษา