ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

  • All
  • ประกาศผลสอบ
  • ประกาศรับสมัคร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฝ่ายประถม) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗