ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

  • All
  • ประกาศผลสอบ
  • ประกาศรับสมัคร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗