ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiJob670405-1