ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา ทั้งหมด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (ภาคฤดูร้อน)

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบดำเนินการเดือนธันวาคม 2566 ถึง มกราคม 2567)

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาปกติ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบดำเนินการเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2566)

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคนอกเวลาปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

Read More »
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด–ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียนเรียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

Read More »