ข่าวสำหรับนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต
รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบโควตาเรียนดีและโควตาความสามารถพิเศษ

Read More »
ประกาศรายชื่อ สาขาพยาบาลศาสตร์
รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบโควตาเรียนดี โควตาความสามารถพิเศษ และรับตรงอิสระ 1

Read More »