ข่าวสำหรับบุคลากร

ข่าวสำหรับ บุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำรัฐสภา จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ

Read More »