ข่าวสำหรับบุคลากร

ข่าวสำหรับ บุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำพริกตำบลห้วยแม่เพรียง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

Read More »