ข่าวสำหรับบุคลากร

ข่าวสำหรับ บุคลากร

ข่าวงานบริหารงานบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรและผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๖ (เวรประจำวันหยุด)

Read More »