ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด

  • All
  • ประกาศผลสอบ
  • ประกาศรับสมัคร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ประกาศ ผลการคัดเลือก รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ฝ่ายประถมศึกษา)

ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ