ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 11 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
ภายใต้โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 11 อัตรา