สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มิถุนายน 2567

         ดาวน์โหลด >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567

Summary-of-purchasing-June-2567