การป้องกันการเกิดไอน้ำมันในอ่างน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน

การป้องกันการเกิดไอน้ำมันในอ่างน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน

งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถิ่นและชุมชน 2563 เรื่องการป้องกันการเกิดไอน้ำมันในอ่างน้ำมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเขื่อนแก่งกระจาน