ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการจ้างปรับปรุงทางขึ้น ชั้น 1 ตึก 14