5- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป

5- หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป