รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่
สู่รั่ว เขียว - เหลือง
ระบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
เรียนรู้ "แบบมืออาชีพ" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
previous arrow
next arrow
Slider