ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

DOWNLOAD |  BACK

 

11-3.รายงานผลตามแผนทุจริต ปีงบประมาณ 2562

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน