มรภ.เพชรบุรี เดินหน้าสร้างความมั่นใจ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 รอบมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาและบุคลากร

                  กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากร นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้