ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”

ตู้ต่อลมหายใจ “PBRU ปันสุข”

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา แบ่งปันความสุขให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับตู้ “PBRU ปันสุข” ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำสิ่งของมาวางเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อเวลา 09.49 น. วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

           ตู้ PBRU ปันสุข…..หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน “การให้ไม่มีวันสิ้นสุด” จะเป็นตู้ที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบรรยากาศในการเปิดตู้วันแรก มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา นำสิ่งของมาใส่ตู้กันอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งของที่นำมาใส่ส่วนใหญ่เป็นน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ปลากระป๋อง ตลอดจนหน้ากากผ้า นมกล่องและขนมต่างๆ

             สำหรับตู้ PBRU ปันสุข จะเป็นสะพานบุญให้กับประชาชนที่มีกำลังในการแบ่งปัน ด้วยการนำสิ่งของมาใส่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งจะตั้งไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย

       

      

      

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี