คู่มือการปฏิบัติงาน-การปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานบริการทำความสะอาด อาคาร 4 ชั้น 2 3 และ 4

คู่มือการปฏิบัติงาน-การปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานบริการทำความสะอาด อาคาร 4 ชั้น 2 3 และ 4

DOWNLOAD

คู่มือการปฏิบัติงาน-การปฏิบัติงานของผู้ปฎิบัติงานบริการทำความสะอาด อาคาร 4 ชั้น 2 3 และ 4