ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิ.ย.)

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิ.ย.)

ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มิ.ย.)