สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 3 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

6-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม-2563