สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

7-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-2563