สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

8-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม-2563