นักศึกษาใหม่รหัส 63 สามารถใช้งาน email ของมหาวิทยาลัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้

นักศึกษาใหม่รหัส 63 สามารถใช้งาน email ของมหาวิทยาลัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้

 

gmail

 

 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบหลังจากลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถใช้งานอีเมล์ ของมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้

Username : xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th

โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ smart.jin@mail.pbru.ac.th
(ชื่อ Email นักศึกษา 2563 สะกดตามที่สมัครเรียน)

Password : ค่าเริ่มต้น คือ รหัสหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123 โดยนักศึกษาสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ในภายหลัง

 

ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจาก Google Apps for Education สามารถใช้งาน gmail โดยใช้ภายใต้โดเมน @mail.pbru.ac.th และ Application อื่นๆอีกมากมาย เช่น Google classroom , Google Meet , Google drive , Google calendar , Google docs , Google sheet , Google slide , Google plus , Google group , Google site , Google form , ฯลฯ

  • กรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งยืนยันรหัสผ่านทาง SMS ยังโทรศัพท์มือถือ หรือ E-Mail สำรอง (ตามขั้นตอนการลืมรหัสผ่านของ Gmail)

ติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

งานวิศวกรรมเครือข่าย

คุณไพรัช บุญรอด

ติดต่อผ่าน Facebook Page ของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ห้องสำนักงาน ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน