ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1”

ประชาสัมพันธ์ "โครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1"

ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1”