ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ Online ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ Online ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม – 30 กันยายน 2563

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา ( รหัสนักศึกษา 59, 60, 61)
2. นักศึกษาที่เคยอบรม TOEIC ทุกวันจันทร์ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563
(รหัส 60 ที่ไม่ใช่ครู และรหัส 62 อังกฤษ คบ. )

รูปแบบกิจกรรม
1. เรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom, Google Meet (Live ทุกวันพุธ 12.30 -15.30 น.) รวม 24 ชั่วโมง เริ่ม 22 กรกฏาคม 2563 (สามารถดูย้อนหลังได้)
2. เข้าร่วมกิจกรรม 80% ขึ้นไป ได้เครดิตกิจกรรมเลือก 8 หน่วยกิต และมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเพื่อทดสอบวัดระดับ CEFR (ฟรี!!)

#Facebook ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน