ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 10 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 – 06:00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 10 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 – 06:00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย 10 ก.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 - 06:00 น.

          ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะปรับปรุงระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย มีผลกระทบทำให้ระบบอินเทอร์เน็ต, และระบบ E-Doc จะใช้งานไม่ได้ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19:00 – 06:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก ทางศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน