ปิดรับลงทะเบียนซิมการ์ด รับสิทธิ์สนับสนุนการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (โครงการ Educational Sim)

มหาวิทยาลัยฯ ขอปิดรับลงทะเบียนซิมการ์ด โครงการ Educational Sim

 

เนื่องจากมียอดผู้ลงทะเบียนไม่ครบตามจำนวนที่ผู้ให้บริการเครือข่ายกำหนดไว้
นักศึกษาท่านใดลงทะเบียนซิมการ์ดในโครงการ Educational SIM ไว้แล้ว ทางมหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการจัดส่งซิมการ์ดของบริษัท TOT ไปให้แทน

ช่องทางการจัดส่ง : ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้กับสำนักส่งเสริมวิชาการฯ

 

นักศึกษาสามารถอัพเดจที่อยู่ปัจจุบันได้ที่
ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา
http://admission.pbru.ac.th/register/index.jsp
อัพเดจข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป