การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

        ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และได้กำหนดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ซึ่งกองพัฒนานักศึกษากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

ดูรายละเอียดประกาศ

การคัดเลือกแม่ดีเด่นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

#ประกาศจากกองพัฒนานักศึกษา