รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับซิมการ์ดโครงการ Educational SIM

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับซิมการ์ด เพื่อการศึกษา โครงการ Education SIM
ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่งซิมการ์ดไปให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและสถานะการจัดส่งซิมการ์ดในประกาศนี้

**** สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนขอรับซิมการ์ดไว้ แต่มีความประสงค์จะรับซิมการ์ด (Internet TOT Mobile) ให้ติดต่อขอรับซิมการ์ดได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการ  ในวัน-เวลาราชการ

DOWNLOAD รายชื่อ

โครงการ EDU SIM

 

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน